Concept

Een kwestie van slim kiezen

Er zijn vele wegen richting de strategische doelen. De keuze uit kanalen is legio en binnen ieder kanaal kan er aan allerlei knoppen worden gedraaid. Het is per definitie onmogelijk (én onwenselijk) om alles maar aan te zetten. Het zoeken naar de juiste mix en juiste invulling is wat we verstaan onder concepting. 

Verrassingen zijn onnodig

Een concept is dus een soort wegennet waarlangs het contact tussen een bedrijf en haar klanten zal verlopen. Bij het inrichten van het concept zijn een paar zaken heel belangrijk. De hamvraag is natuurlijk via welke kanalen de strategische doelen het beste bereikt kunnen worden.

Twee belangrijke overwegingen zijn daarbij medebepalend.  De eerste is – hoe kan het ook anders – de ROI. Bij Prisma Direct houden we niet van verrassingen, vooral ook omdat verrassingen helemaal niet nodig zijn. Monitoring en accountability zijn prima in te regelen. Dat doen we dan ook. 

 

Van klant naar fan naar ambassadeur.

Een tweede overweging bij het inrichten van het concept is van minder harde, maar niet minder belangrijke aard, namelijk de mate waarin het de kernwaarden van het bedrijf goed reflecteert. De manier waarop er gecommuniceerd wordt moet overeenstemmen met zowel de waarden van het bedrijf als die van de klant. Wie dat goed matcht, oogst tevreden klanten.

Tevreden klanten worden fans. Fans worden ambassadeurs. Dat is het uiteindelijke doel van Customer Directing en net als het strategisch kader, is het concept daarbij een onmisbaar fundament